Algemene voorwaarden

Bij ons geen pagina's lange voorwaarden maar enkele basis regels, in begrijpelijke taal!

1. Op alle leveringen zit de garantietermijn die de fabrikant hanteert.
2. De  voorwaarden op garantie van de fabrikant worden gehanteert richting de eindklant. Wij kunnen wel bemiddelen voor u indien nodig.
3. Als u zelf de aangekochte items gaat (laten) monteren, dan is beschadiging door onjuiste montage of vervoer niet gedekt voor onze garantie.
4. Online aangekochte items hebben een wettelijke retourtermijn van 14 dagen.
5. Op maat gemaakte items kunnen niet geretourneerd worden.
6. Door transport beschadigde items in eigen beheer zonder verzekering zijn uw eigen risico. Wordt het door ons zelf gestransporteert, dan is dat ons risico.
7. Een defect exemplaar zal vervangen worden door een zelfde type item van hetzelfde merk. Wilt u iets anders of upgraden dan is dat in overleg overeen te komen.
8. Indien een te vervangen exemplaar niet langer op voorraad is of niet meer wordt gemaakt, kunnen wij u een vergelijkbaar item aanbieden met vergelijkbare prijsstelling en kwaliteit.
9. Voor klachten hanteren wij een maximale termijn van 2 weken voor een reactie te verwerken.
10. Een defect of klacht moet ter plekke wel geconstateerd kunnen worden, anders wordt deze niet in behandeling genomen totdat dit wel geconstateerd kan worden.
11. Bij een geschil dient u ons eerst schiftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn om het op te lossen alvorens dit juridisch aan te vechten. Een redelijke termijn is in overleg samen overeen te komen.
12. Op maat gemaakte items reeds in aanbouw kunnen niet terug genomen of (geheel) terugbetaald worden. We zullen dan in overleg met u een oplossing zoeken.
13. Teveel bestelde items kunnen niet zonder meer geretourneerd worden, indien niet anders overeengekomen.
14. Zaken of afwerkpunten, extra wensen die geuit worden na uitvoering van de montage worden niet zonder meer gratis uitgevoerd. Wat er op de offerte staat is in deze leidend.